Friday, September 28, 2012

Heimat


Thursday, September 27, 2012

contemplazione e azione


Saturday, September 22, 2012

heure fixe isch käfele

Wednesday, September 19, 2012

Blue Man, White Peter, birthday

Tuesday, September 18, 2012

Kleider- und Schuhsammlung

Monday, September 17, 2012

wiewowasweissobi


Friday, September 14, 2012

Velo putze

Saturday, September 08, 2012

Während der Mathprobe

... schaut sich der Lehrer den Tennismatch am TV an.

Friday, September 07, 2012

glissoire infinie


Dummer Papa


Die Blumen

... sollten immer in Richtung des Kunden zeigen